نام نوتنام نوازندهسازقیمت
Breaking All IllusionsJohn Petrucciپیانو، آواز، ساز زهی، ساز چنگ، اورگان، هارپسیکورد، آوای بکاپ۱۳,۵۰۰
Sonata No. 1 in F - Tuba & PianoBenedetto Marcelloپیانو، توبا، ساز چنگ، هارپسیکورد۱۸,۰۰۰
Sofa No. 2Frank Zappaپیانو، گیتار، آواز، ساز چنگ، اورگان، هارپسیکورد، آوای بکاپ۱۱,۰۰۰
The WallKerry Livgrenپیانو، گیتار، آواز، ویولن، ساز چنگ، هارپسیکورد۱۱,۰۰۰
Gathering Peascods - Trumpet & PianoCarol Barrattپیانو، ترامپت، ساز چنگ، هارپسیکورد۱۱,۰۰۰
In Another LandBill Wymanآواز، ساز چنگ، هارپسیکورد، آوای بکاپ۶,۰۰۰