نام نوتنام نوازندهسازقیمت
Divinity: Original Sin II (Main Theme) - Violin & HarpVioDanceویولن، هارپسیکورد۲۰,۰۰۰
Breaking All IllusionsJohn Petrucciپیانو، آواز، ساز زهی، ساز چنگ، اورگان، هارپسیکورد، آوای بکاپ۱۳,۵۰۰
Campanas De BelénSamuel Milliganساز چنگ، اورگان۴,۵۰۰
Key To HappinessV.Kپیانو، ساز چنگ۱۱,۰۰۰
Sonata No. 1 in F - Tuba & PianoBenedetto Marcelloپیانو، توبا، ساز چنگ، هارپسیکورد۱۸,۰۰۰
RiverdanceBill Whelanپیانو، گیتار، آواز، بگپایپ، کمانچه، ساز چنگ۱۱,۰۰۰
Sofa No. 2Frank Zappaپیانو، گیتار، آواز، ساز چنگ، اورگان، هارپسیکورد، آوای بکاپ۱۱,۰۰۰
The WallKerry Livgrenپیانو، گیتار، آواز، ویولن، ساز چنگ، هارپسیکورد۱۱,۰۰۰
Gathering Peascods - Trumpet & PianoCarol Barrattپیانو، ترامپت، ساز چنگ، هارپسیکورد۱۱,۰۰۰
Come| Shepherds| JoyfullyBart Bradfieldپیانو، فلوت، سلو، ساز چنگ۴,۵۰۰
Ave MariaRichard Proulxپیانو، ساز چنگ۴,۰۰۰
In Another LandBill Wymanآواز، ساز چنگ، هارپسیکورد، آوای بکاپ۶,۰۰۰
Your SongElton Johnپیانو، آواز، ساز زهی، دابل بیس، ساز چنگ۱۰,۵۰۰