نام نوتنام نوازندهسازقیمت
'Twas the NightThe Blendersآواز، آوای کوبه ای، آوای تنور۵,۳۰۰
The Little Drummer BoyKatherine K. Davisآوای کوبه ای۶,۵۰۰
Daft PunkPentatonixآوای کوبه ای۶,۵۰۰
RoyalsJoel Littleآوای کوبه ای۵,۳۰۰
Say SomethingIan Axelسلو، آوای کوبه ای۶,۰۰۰
Walking on the MoonPhilip Lawsonآوای کوبه ای۴,۵۰۰
StitchesTeddy Geigerآواز، آوای کوبه ای، صدای بالا۵,۳۰۰
O Come| O Come| EmmanuelJeremy Landigآوای کوبه ای۶,۰۰۰
O Come| O Come| EmmanuelJeremy Landigآوای کوبه ای۶,۰۰۰
Winter Wonderland / Don't Worry Be HappyPentatonixآوای کوبه ای۵,۳۰۰
HallelujahJonathan Millerآوای کوبه ای۶,۰۰۰
RosannaPaul Langfordآوای کوبه ای۵,۳۰۰
BelieverBryan Sharpeآوای کوبه ای۵,۰۰۰
PerfectPentatonixسلو، آوای کوبه ای۶,۰۰۰
Take on MeJonathan Millerآوای کوبه ای۶,۵۰۰
Merry Christmas| Happy HolidaysRoger Emersonپیانو، آوای کوبه ای۶,۰۰۰
Merry Christmas| Happy HolidaysRoger Emersonپیانو، آوای کوبه ای۶,۰۰۰
Merry Christmas| Happy HolidaysRoger Emersonپیانو، آوای کوبه ای۶,۰۰۰
O Come| All Ye FaithfulScott Hoyingآوای کوبه ای۶,۰۰۰
Sleigh RidePentatonixآوای کوبه ای۶,۰۰۰
Santa Claus Is Comin' to TownBen Bramآوای کوبه ای۶,۰۰۰
Bohemian RhapsodyPentatonixآوای کوبه ای۶,۵۰۰
Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!Pentatonixآوای کوبه ای۶,۰۰۰
Deck the HallsBen Bramآوای کوبه ای۶,۰۰۰
Mission: Impossible ThemeRoger Emersonآوای کوبه ای۴,۵۰۰
Can't Sleep LoveAvi Kaplanآوای کوبه ای۴,۵۰۰
Hark! The Herald Angels SingFelix Mendelssohnآوای کوبه ای۵,۳۰۰
RadioactivePentatonixویولن، سلو، آوای کوبه ای۶,۵۰۰
GrenadeJeremy Landigآوای کوبه ای۶,۰۰۰
Say SomethingJeremy Landigسلو، آوای کوبه ای۶,۰۰۰
La La LatchJeremy Landigآوای کوبه ای۶,۵۰۰
GrenadeBruno Marsآوای کوبه ای۶,۰۰۰
Joy to the WorldGeorge Frederick Handelآوای کوبه ای۴,۵۰۰
Mary| Did You Know?Jonathan Millerپیانو، آوای کوبه ای۶,۵۰۰
Mary| Did You Know?Jonathan Millerپیانو، آوای کوبه ای۶,۰۰۰
LollipopMichael Pennimanآوای کوبه ای۶,۰۰۰
Let It GoRoger Emersonآوای کوبه ای۵,۳۰۰
Where Are You Christmas?James Hornerآوای کوبه ای۶,۰۰۰
When You BelieveStephen Schwartzآواز، باریتون، آوای کوبه ای۶,۰۰۰
Angels We Have Heard on HighBenjamin Bramآوای کوبه ای۶,۵۰۰
Grown-Up Christmas ListDavid Fosterآواز، آوای کوبه ای، صدای بالا۶,۰۰۰
ShallowStefani Germanottaسلو، آوای کوبه ای۶,۰۰۰
RoyalsJulie Gaulkeآوای کوبه ای۶,۰۰۰